Chór „Cantamus” w Hucie Polańskiej

Huta Polańska to wieś leżąca w obrębie Beskidu Niskiego, w odległości 4 km na południe od centrum Polan, na terenie Magurskiego Parku Narodowego. Historia mówi, że Hutę Polańską zasiedlili konfederaci barscy. Później okoliczne lasy należały do rodziny Stadnickich i to oni przyczynili się do założenia tu niewielkiej huty szkła, aby wykorzystać bogate zasoby drewna. Kiedy produkcja szkła przestała być rentowna, mieszkańcy zajęli się rolnictwem, co jednak nie był łatwe na mało urodzajnych ziemiach. Przed II wojną światową w Hucie Polańskiej istniało około 40 gospodarstw rolnych. Jeszcze w 1939 r. rozpoczęto budowę kamiennego kościoła. Jego konsekracja miała się odbyć w pierwszych dniach września, ale przez wybuch wojny do tego nie doszło. W wyniku pierwszych działań zbrojnych świątynia została poważnie uszkodzona. W 1944 r. w czasie działań wojennych mieszkańcy zostali wysiedleni a wieś została spalona, dlatego po zakończeniu wojny mieszkańcy przenieśli się na lepsze ziemie pozostałe po wysiedlonych Łemkach. Ruina kościoła stała do lat 90. XX w., kiedy to z inicjatywy ówczesnego proboszcza z Polan, ks. Jana Delekta i dawnych mieszkańców rozpoczęto jego odbudowę. W 1995 r. świątynia pw. św. Jana z Dukli i św. Huberta została uroczyście konsekrowana. Jak co roku, w drugą niedzielę listopada, odbył się odpust w Hucie Polańskiej z okazji św. Huberta. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. infułat Wiesław Szurek, a towarzyszyli mu księża: ks. prałat Jan Delekta, ks. Jan Cebulak – opiekun myśliwych, ks. Rafał Przędzik i ks. kanonik Kazimierz Płonka. We mszy św. uczestniczyło także Koło Łowieckie „Zacisze” ze sztandarem oraz liczni wierni. W czasie mszy św. chór „Cantamus” zaśpiewał pieśni: „Będę śpiewał Tobie”, „Pan jest mocą”, „Alleluja na Błoniach”, „Błogosławiony”, „Jezu w Hostii utajony”, „Laudate omnes gentes”, „Gloria Patri et Filio” i „Canticorum Iubilo”. Po mszy św. wierni udali się w procesji na pobliski cmentarz by tam pomodlić się za zmarłych. W drodze powrotnej chór odwiedził ks. Józefa Opalińskiego, który jest obecnie proboszczem w parafii Polany, a pięć lat temu był wikariuszem w Pstrągowej. Ks. Józef oprowadził nas po pięknej świątyni p.w.: Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie zaśpiewaliśmy pieśni: „Gloria Patri et Filio” i „Canticorum Iubilo”. Zaprosił nas także na plebanię, gdzie opowiedział nam o swojej pracy. Na terenie parafii Polany znajdują się cztery świątynie: Kościół parafialny w Polanch (dawna cerkiew gr.-kat.) pw. Matki Bożej Częstochowskiej, Kościół filialny w Myscowej (dawna cerkiew gr.-kat.) pw. Matki Bożej Matki Kościoła, Kościół filialny w Olchowcu (cerkiew gr.-kat.) pw. św. Mikołaja, (własność parafii grecko-katolickiej współużytkowana przez obrządek rzymsko-katolicki) oraz Kościół filialny w Hucie Polańskiej. W świątyniach w Polanach i Olchowcu posługę duszpasterską dla wiernych obrządku greko-katolickiego pełni ksiądz grecko- katolicki.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania została wyłączona.