Dekret ustanawiający kościoły stacyjne w Diecezji Rzeszowskiej z okazji Jubileuszu Miłosierdzia

Papież Franciszek w liście na temat Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia napisał: „Aby przeżyć i uzyskać odpust, wierni mają odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych, otwartych w każdej Katedrze i w kościołach wyznaczonych przez Biskupa diecezjalnego, a także w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia. Jednocześnie rozporządzam, by w sanktuariach, gdzie zostały otwarte Drzwi Miłosierdzia, i w kościołach, które tradycyjnie są uznawane za Jubileuszowe, była możliwość uzyskania odpustu. Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem w Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie oraz w intencjach, które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego świata”.
Dnia 8 grudnia 2015 r. rozpoczyna się ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka Rok Miłosierdzia. Z tej okazji wszyscy spowiednicy otrzymali władzę zwalniania z ekskomuniki i rozgrzeszania osób winnych aborcji. Ojciec Święty udzielił również odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Papieża) wszystkim wiernym, którzy w Roku Miłosierdzia odbędą pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w czterech bazylikach większych Rzymu, a także do katedry i kościołów wyznaczonych przez biskupa diecezjalnego.
Mając na uwadze powyższe dyspozycje Ojca Świętego i w trosce o dobro duchowe wszystkich członków wspólnoty diecezjalnej, a także osób przebywających na terenie Diecezji Rzeszowskiej postanawiam, że odpust zupełny pod zwykłymi warunkami mogą uzyskać wierni, którzy obok Kościoła Katedralnego, nawiedzą następujące świątynie: Bazylikę OO. Bernardynów w Rzeszowie, Bazylikę Mniejszą w Gorlicach, Bazylikę Mniejszą w Dębowcu, kościół OO. Franciszkanów w Jaśle, kościół p.w. Narodzenia NMP we Frysztaku, kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP Strzyżowie, Sanktuarium Matki Bożej Głogowskiej w Głogowie Młp., Sanktuarium Matki Bożej Czudeckiej w Czudcu, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata w Sokołowie Młp., kościół p.w. Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp., kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie oraz kościół p.w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej.

Z pasterskim błogosławieństwem
+Jan Wątroba
Biskup Rzeszowski

Ten wpis został opublikowany w kategorii News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania została wyłączona.