LITURGIA WIELKIEGO TYGODNIA 2018

LITURGIA WIELKIEGO TYGODNIA 2018
Parafia p.w. Świętego Józefa Robotnika
PSTRĄGOWA

NIEDZIELA PALMOWA
Niedziela Męki Pańskiej, bardziej znana pod nazwą Niedzieli Palmowej, inauguruje Wielki Tydzień. W księgach liturgicznych znajdujemy zapis: „W tym dniu Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby dokonać paschalnego misterium”. Wszyscy czterej ewangeliści odnotowali to zdarzenie i podkreślają jego znaczenie. Jezus przedstawiany jest jako Król Mesjański, który wkracza, aby wziąć w posiadanie miasto. Nie jest jednak królem-wojownikiem stojącym na czele wielkiej armii, lecz pokornym Mesjaszem. Spełnia się na Nim proroctwo Zachariasza: Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku (Za 9,9). Liturgia głównej mszy świętej rozpoczyna się procesją z palmami. Nastrój procesji zapowiada radość Wielkanocną. Jest to procesja ku czci Chrystusa Króla, dlatego kolor szat jest czerwony, a aklamacje i hymny wysławiają Chrystusa jako Króla. Kościół wspomina w ten sposób wydarzenia pierwszej Niedzieli Palmowej.
Uroczysta procesja z palmami na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy na Sumie o godz. 11.30. O godz. 15.30 Gorzkie Żale i Msza święta.

WIELKI Poniedziałek, Wielki Wtorek, Wielka Środa – Msza święta rano o godz. 7.00 i po południu o godz. 17.00.

WIELKI CZWARTEK – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Po Mszy Świętej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy, która symbolizuje modlitwę Jezusa w Ogrójcu, ból zdrady, pojmanie
i uwięzienie – czas opuszczenia i trwogę konania. Po zakończeniu obrzędów adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy do godz. 22.00.
Mszą świętą sprawowaną w Wielki Czwartek wieczorem Kościół rozpoczyna Święte Triduum Paschalne.
Liturgia Triduum Paschalnego należy do najważniejszych w całym roku liturgicznym. Zapraszamy wszystkich do udziału w jej uroczystych obrzędach i do dziękczynienia za dar sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa.

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ – Jest to jedyny dzień w roku w którym nie sprawuje się Mszy świętej.
W tym dniu gromadzimy się w skupieniu i ciszy na sprawowaniu pamiątki Męki i Śmierci Chrystusa. Obrzędy Wielkiego Piątku zapraszają nas do rozważenia opisu Męki Chrystusa, a następnie do oddania czci i adoracji Krzyża Świętego. Charakterystyczną częścią liturgii Męki Pańskiej jest modlitwa powszechna, którą modlimy się za wszystkich ludzi i cały świat. Czynimy to posługując się modlitwą sięgającą starożytności chrześcijańskiej. W liturgii wspominamy śmierć Chrystusa i wierzymy, że nie była ona dla Niego klęską
i przegraną, ale zwycięstwem, które opromienia blask zmartwychwstania. Po adoracji Krzyża następuje obrzęd Komunii świętej. Zgodnie z wielowiekową tradycją na zakończenie liturgii, Eucharystyczne Ciało Chrystusa, które jest gwarancją naszego zmartwychwstania i wyzwolenia z niewoli grzechu i śmierci, zostaje uroczyście przeniesione do Grobu Pańskiego i wystawione do adoracji.
W Wielki Piątek Męki Pańskiej: adoracja w Ciemnicy od godz. 8.00. O godz. 17.30 – Droga Krzyżowa, godz. 18.00 początek liturgii Męki Pańskiej.
Po zakończeniu obrzędów obnażenie ołtarzy i trzy części Gorzkich Żali. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie do godz. 22.00. Za udział w adoracji Krzyża można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Ofiary składane podczas adoracji krzyża przeznaczone są dla wspólnot wiernych i świętych miejsc w Ziemi Świętej.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły – ilościowy i jakościowy.
Kościół zachęca również do wstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych w Wielką Sobotę
.

WIELKA SOBOTA – jest dniem, w którym do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej nie odprawia się Mszy świętej ani innych nabożeństw. W Wielką Sobotę nawiedzamy Grób Pański i czuwamy na modlitwie pamiętając, że Grób ten opromienia obecny pod osłoną Chleba Uwielbiony i Zmartwychwstały Chrystus. Adoracja Grobu Pańskiego od godz. 8.00.
W Wielką Sobotę błogosławimy się pokarmy na stół wielkanocny. Pielęgnujmy ten piękny zwyczaj w naszych rodzinach i przychodźmy pobłogosławić pokarmy całymi rodzinami. Przychodząc rodzinnie pobłogosławić pokarmy poświęćmy wspólnie czas na adorację Bożego Grobu.
Błogosławienie pokarmów o godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 i 13.00.

NIEDZIELA WIELKANOCNA
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

WIGLIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC jest najważniejszą i najbardziej uroczystą celebracją roku liturgicznego.
Tej Świętej Nocy Kościół oczekuje zmartwychwstania Chrystusa i jednocześnie dzięki Duchowi Świętemu
w sposób sakramentalny uobecnia to wydarzenie, jakim było przejście Chrystusa ze śmierci do życia.
Treścią Wigilii Paschalnej jest nowe życie w Chrystusie, które poprzez sakrament chrztu świętego, stało się naszym udziałem. Dlatego też w centrum liturgii Wielkiej Nocy znajduje się celebracja sakramentów paschalnych: chrztu i Eucharystii.
Symbolika Wigilii Paschalnej nawiązuje bezpośrednio do życia: światło, słowo, woda i uczta. Znaki te stanowią treść kolejnych części liturgii Wielkiej Nocy: liturgii światła (poświęcenie ognia, zapalenie paschału, procesyjne wniesienie go do kościoła i orędzie wielkanocne); liturgii słowa (bogactwo tekstów biblijnych ukazuje wielkie dzieła, których Bóg dokonał od początków historii zbawienia) w tym uroczysty śpiew hymnu Chwała na wysokości Bogu i aklamacji przed Ewangelią; liturgii chrzcielnej (poświęcenie wody chrzcielnej i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych) i liturgii Eucharystycznej Wielkiej Nocy, która jest szczytem całego Triduum Paschalnego i uobecnia paschalne przejście Chrystusa przez śmierć do nowego życia.
Wigilia Paschalna należy już do Niedzieli Zmartwychwstania i jest najbardziej uroczystą Mszą świętą.
Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 19.00 obrzędem poświęcenia ognia. Na liturgię światła przynosimy świece. W czasie liturgii Wigilii Paschalnej od płomienia Paschału zapalamy przyniesione świece, gdy celebrans drugi raz – już w kościele – zaśpiewa „Światło Chrystusa”.

PROCESJA REZUREKCYJNA – jest uroczystym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w tryumfie Chrystusa Zmartwychwstałego. Procesja rezurekcyjna o godz. 6.00.
Msze święte w Niedzielę Zmartwychwstania: pierwsza po procesji rezurekcyjnej, następne o godz. 9.00 i 11.00. Po południu o godz. 15.30 Mszy świętej nie będzie.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – Msze święte jak w każdą niedzielę: o godz. 7.30, 9.00, 11.00 i 15.30. Taca przeznaczona jest na Instytut Teologiczny w Rzeszowie.

ADORACJA RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH

Wielki Czwartek
20.00 – 21.00 – Róża Anny Jeż
21.00 – 22.00 – Róża Czesławy Nieroda
Wielki Piątek
8.00 – 9.00 – Róża Marii Gierlak
9.00 – 10.00 – Róża Heleny Wójciak
10.00 – 11.00 – Róża Leokadii Ptak
11.00 – 12.00 – Róża Heleny Środoń
12.00 – 13.00 – Róża Teresy Moskwa
13.00 – 14.00 – Róża Wandy Dziedzic
14.00 – 15.00 – Róża Krystyny Zając
15.00 – 16.00 – Róża Genowefy Nieroda
16.00 – 17.00 – Róża Alicji Środoń
17.00 – 18.00 – Róża Zofii Gorzelany
Wielki Sobota
8.00 – 9.00 – Róża Heleny Barć
9.00 – 10.00 – Róża Bolesława Szczepan
10.00 – 11.00 – Róża Zygmunta Stanek
11.00 – 12.00 – Róża Józefa Szeremety
12.00 – 13.00 – Róża Andrzeja Gątarskiego
13.30 – 14.00 – Róża Leopolda Pazdan
14.00 – 15.00 – Róża Lucyny Kuś
15.00 – 16.00 – Róża Heleny Barlik
16.00 – 17.00 – Róża Marii Pazdan
17.00 – 18.00 – Róża Anny Wałach
Niedziela Zmartwychwstania
W czasie procesji rezurekcyjnej Róża Zuzanny Nieroda

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
Środa – godz. 19.00 – 254, 256, 261, 493, 265, 266a, 267, 268, 269, 337.
Sobota – godz. 21.30 – 195,196, 201, 202, 203, 204.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania została wyłączona.