LITURGIA WIELKIEGO TYGODNIA 2019

LITURGIA WIELKIEGO TYGODNIA 2019
Parafia p.w. Świętego Józefa Robotnika
PSTRĄGOWA

WIELKI TYDZIEŃ
Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą palmową, czyli Męki Pańskiej (Pasyjną), a kończy się Niedzielą Zmartwychwstania. Obie te wielkie niedziele jak klamra spinają w jedną całość dwa najistotniejsze wydarzenia zbawcze: bolesną śmierć i chwalebne zmartwychwstanie Chrystusa. W sposób szczegółowy prawdę tę ukazują dni między tymi niedzielami, zwłaszcza ostatnie trzy dni paschalne (Triduum Paschalne).
Zbawcze wydarzenia paschalne uobecniają się w sposób wyjątkowy w liturgii tych dni. Oprócz bogactwa czytań biblijnych i głębokich tekstów liturgicznych obrzędy Wielkiego Tygodnia posługują się bogatym językiem znaków i symboli (palmy, obmycie nóg, procesja do Ciemnicy, odsłonięcie i adoracja Krzyża, Grób Pański, ogień – światło (paschał), woda. Liturgia tych dni koncentrując się na końcowych wydarzeniach życia Chrystusa, ukazuje przede wszystkim Jego ostateczne zwycięstwo nad grzechem i śmiercią, w tym również
i nasze zwycięstwo.
Liturgia Wielkiego Poniedziałku, Wtorku i Środy, ukazuje nam Chrystusa – cierpiącego sługę, który dobrowolnie składa w ofierze swoje życie, aby wejść razem z nami do chwały Ojca. Nie może temu przeszkodzić grzech, zdrada Judasza i niewdzięczność człowieka.
Szczególnie ważne są trzy ostatnie dni Wielkiego Tygodnia, które nazywamy Triduum Paschalnym. Są największym świętem kościelnym i stanowią szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczynają się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, punktem kulminacyjnym jest obchód Wigilii Paschalnej w wielką Noc, kończą się nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. W te wielkie dni nie tylko wspominamy, ale i uobecniamy w liturgii dzieło naszego odkupienia, poprzez Wieczernik, Ogrójec, śmierć na Kalwarii i Grób, do zwycięskiego
i chwalebnego Zmartwychwstania. Jest to jedna jedyna Pascha (przejście przez śmierć do życia), w której i my już w sposób sakramentalny uczestniczymy.
Dlatego chrześcijanin powinien dołożyć wszelkich starań, aby dni Wielkiego Tygodnia przeżyć owocnie. Potrzeba do tego również wielkopostnej pokuty i oczyszczenia z grzechów w sakramentalnej spowiedzi.

NIEDZIELA PALMOWA
W Niedzielę Męki Pańskiej, bardziej znaną pod nazwą Niedzieli Palmowej, Kościół obchodzi pamiątkę tryumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy dla dokonania swego paschalnego misterium. Chrystus jako Mesjasz i Król, bierze w posiadanie święte miasto królewskie. Pragnie tym samym wskazać na swoje nowe Królestwo. Mimo wiwatujących tłumów wie, co Go czeka w tym mieście. Wie, że będzie odrzucony i skazany na śmierć. Jednak inauguruje nowe Królestwo, które nie jest królestwem ludzkim, ale Bożym. Do tego Królestwa należą ci, którzy pójdą za Nim, pełnym miłości i posłuszeństwa aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Tryumfalny wjazd do miasta świętego jest zapowiedzią „niebieskiego Jeruzalem”, do którego wprowadzi nas Chrystus, kiedy z „mocą i w majestacie” przyjdzie w chwale na końcu świata. Symbolizuje to procesja
z palmami, w której idziemy za Chrystusem Królem.
Uroczysta procesja z palmami na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy na Sumie o godz. 11.00. O godz. 15.30 Gorzkie Żale i Msza święta.

WIELKI Poniedziałek, Wielki Wtorek, Wielka Środa – Msza święta rano o godz. 7.00 i po południu
o godz. 18.00.

WIELKI CZWARTEK
W Wielki Czwartek gromadzimy się wokół Chrystusa jak uczniowie na Ostatniej Wieczerzy. Uczestniczymy w tych samych wydarzeniach. Ten sam Jezus zaprasza nas do wspólnego stołu. Weźmie chleb i wino,
i przemieni je w swoje Ciało i krew, aby nas nakarmić. Czyni to wszystko z miłości ku nam.
Zanim odejdzie do Ojca zostawi nam Testament miłości, mimo nocy zdrady i niewierności. Tym Testamentem jest On Sam. Pozostał z nami pod osłoną znaków sakramentalnych, zwłaszcza Eucharystii i kapłaństwa, których ustanowienie wspominamy w Wielki Czwartek. W ofierze Mszy świętej ofiaruje za nas samego siebie. Odchodząc z tego świata do Ojca zostawił nam wymowny przykład miłości i do miłości nas zobowiązał. Umywając uczniom nogi, nam również każe kierować się w życiu tą samą zasadą miłości – „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem” (J 15,12).
W Wielki Czwartek dziękujemy Bogu za dar dwóch sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa.
Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Po Mszy Świętej uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy, która symbolizuje modlitwę Jezusa w Ogrójcu, ból zdrady, pojmanie i uwięzienie – czas opuszczenia i trwogę konania. Po zakończeniu obrzędów adoracja w Ciemnicy do godz. 22.00.

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
W Wielki Piątek adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy od godz. 8.00. Niech modlitewne czuwanie przy naszym Panu, będzie wyrazem miłości i wdzięczności za dar zbawienia. Po południu o godz. 17.30 Droga Krzyżowa. O godz. 18.00 gromadzimy się na sprawowaniu pamiątki męki i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. Opis Męki w relacji świętego Jana Apostoła, pomaga nam odnaleźć nasze właściwe miejsce na drodze krzyżowej Jezusa. Po liturgii słowa następuje modlitwa powszechna, która ma wyjątkowy układ. Kantor śpiewa kolejne dziesięć wezwań, po których jest chwila ciszy i modlitwa celebransa. Po modlitwie powszechnej następuje Adoracja Krzyża, który jest uobecnieniem tajemnicy odkupienia. Dlatego klękając przed krzyżem do adoracji dajemy świadectwo, że chcemy pozostać mu wierni.
Mimo, że nie sprawuje się w Wielki Piątek Mszy świętej, udzielana jest Komunia święta, owoc miłości płynący
z krzyża. Po zakończonej liturgii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu, obnażenie ołtarzy i trzy części Gorzkich Żali. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie do godz. 22.00. Za udział w adoracji Krzyża można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Ofiary składane podczas adoracji krzyża przeznaczone są dla wspólnot wiernych i świętych miejsc w Ziemi Świętej.

W Wielki Piątek/font> obowiązuje post ścisły – ilościowy i jakościowy. Kościół zachęca również do wstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych w Wielką Sobotę.

WIELKA SOBOTA
W Wielką Sobotę od poranka nawiedzamy Grób Pański i czuwamy na modlitwie pamiętając, że Grób ten opromienia obecny pod osłoną Chleba Uwielbiony i Zmartwychwstały Chrystus. Adoracja Grobu Pańskiego od godz. 8.00.
W Wielką Sobotę błogosławimy pokarmy na stół wielkanocny. Pielęgnujmy ten piękny zwyczaj i przybywajmy całymi rodzinami. Przychodząc błogosławić pokarmy, poświęćmy wspólnie chwilę czasu na adorację Bożego Grobu. Po każdym błogosławieniu pokarmów okazja do spowiedzi.
Błogosławienie pokarmów o godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 i 13.00.

WIGILIA PASCHALNA
Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 19.00. W świętą Noc Paschalną z całym Kościołem uczestniczymy w misterium zbawienia. Na liturgię światła przynosimy świece. W czasie liturgii Wigilii Paschalnej od płomienia Paschału zapalamy przyniesione świece, gdy celebrans drugi raz – już w kościele – zaintonuje „Światło Chrystusa”.
Pierwszym punktem liturgii Wigilii Paschalnej jest poświęcenie ognia, zakończone dostojnym śpiewem Orędzia Paschalnego. Liturgia słowa, której obfitość jest znaczna, przeprowadza nas przez całą historię zbawienia, począwszy od stworzenia świata i grzechu pierwszych ludzi, a skończywszy na darze zbawienia, ofiarowanym przez Chrystusa. Po ostatnim czytaniu następuje uroczysty śpiew „ALLELUJA”, głoszący wieść
o zmartwychwstaniu Chrystusa i Jego zwycięstwie nad śmiercią, piekłem i szatanem. Kolejnym i nieodłącznym aktem Wigilii Paschalnej jest liturgia chrzcielna z błogosławieństwem wody, poprzedzona śpiewem Litanii do Wszystkich Świętych, których prosimy o pomoc w decydujących i ważnych chwilach naszego życia. Po błogosławieństwie wody nastąpi odnowienie przyrzeczeń złożonych na chrzcie. Nasze „Wierzę” oraz „Wyrzekam się” będą autentycznym wyznaniem wiary i świadomym wyborem życia według jej zasad. Po odnowieniu łaski chrztu świętego pokropienie wodą święconą, modlitwa powszechna i liturgia eucharystyczna. Po jej zakończeniu adoracja Bożego Grobu do godz. 21.30.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Procesja rezurekcyjna o godz. 6.00.
Msze święte w Niedzielę Zmartwychwstania: pierwsza po procesji rezurekcyjnej, następne o godz. 9.00
i 11.00. Po południu o godz. 15.30 Mszy świętej nie będzie.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Msze święte jak w każdą niedzielę: o godz. 7.30, 9.00, 11.00 i 15.30. Taca przeznaczona jest na Instytut Teologiczny w Rzeszowie.

ADORACJA RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH
Wielki Czwartek
20.00 – 21.00 – Róża Anny Jeż
21.00 – 22.00 – Róża Czesławy Nieroda
Wielki Piątek
8.00 – 9.00 – Róża Marii Gierlak
9.00 – 10.00 – Róża Heleny Wójciak
10.00 – 11.00 – Róża Leokadii Ptak
11.00 – 12.00 – Róża Heleny Środoń
12.00 – 13.00 – Róża Teresy Moskwa
13.00 – 14.00 – Róża Wandy Dziedzic
14.00 – 15.00 – Róża Krystyny Zając
15.00 – 16.00 – Róża Genowefy Nieroda
16.00 – 17.00 – Róża Alicji Środoń
17.00 – 18.00 – Róża Zofii Gorzelany
Wielki Sobota
8.00 – 9.00 – Róża Heleny Barć
9.00 – 10.00 – Róża Bolesława Szczepan
10.00 – 11.00 – Róża Zygmunta Stanek
11.00 – 12.00 – Róża Józefa Szeremety
12.00 – 13.00 – Róża Andrzeja Gątarskiego
13.30 – 14.00 – Róża Leopolda Pazdan
14.00 – 15.00 – Róża Zuzanny Nieroda
15.00 – 16.00 – Róża Heleny Barlik
16.00 – 17.00 – Róża Marii Pazdan
17.00 – 18.00 – Róża Anny Wałach
Niedziela Zmartwychwstania
W czasie procesji rezurekcyjnej Róża Lucyny Kuś.

ADORACJA MŁODZIEŻY I DZIECI
Wielki Piątek
9.00 – 9.30 – klasa 3 gimnazjum
9.30 – 10.00 – klasy 8 szkoły podstawowej
10.00 – 10.30 – klasy 7 szkoły podstawowej
10.30 – 11.00 – klasy 6 szkoły podstawowej
11.00 – 11.30 – klasy 5 szkoły podstawowej
11.30 – 12.00 – klasy 4 szkoły podstawowej
12.00 – 12.30 – klasy 3 szkoły podstawowej
12.30 – 13.00 – klasy 2 szkoły podstawowej z rodzicami
13.00 – 13.30 – klasy 1 i 0 szkoły podstawowej z rodzicami
15.00 – 16.30 – młodzież szkół średnich
16.30 – 17.30 – młodzież pracująca

Wielki Sobota
Uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół średnich i młodzież pracującą, zachęcamy do adoracji po poświęceniu pokarmów oraz w dowolnym czasie przed południem i godzinach popołudniowych.

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
Środa – godz. 18.30 – 2, 2a, 3, 4, 5, 6,7.
Sobota – godz. 21.30 – 9, 10,11, 13, 14, 15, 16.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania została wyłączona.