WAŻNA INFORMACJA

W związku z najnowszymi decyzjami władz państwowych zaostrzającymi reżim sanitarny Biskup Rzeszowski przekazuje następujące wytyczne, do których należy się stosować:

1. Wszyscy mają obowiązek respektować ograniczenia dotyczące liczby wiernych mogących przebywać
w danej świątyni.

2. Osoby chore, starsze i zagrożone nie mają obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.

3. Osoby zdrowe, które pozostają aktywne zawodowo i wypełniają swoje obowiązki w dni powszednie, co do zasady nie są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta.

4. Wierni, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie spełnić obowiązku niedzielnego (np. z powodu zbyt małej liczby miejsc dostępnych w kościele), powinni postarać się uczestniczyć w Eucharystii w dzień powszedni lub przynajmniej poświęcić odpowiednią ilość czasu na adorację eucharystyczną.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 1829) należy przestrzegać następujących zasad:

1. W strefie żółtej w kościele może przebywać 1 osoba na 4 metry kw. całkowitej powierzchni, nie licząc osób sprawujących kult oraz osób posługujących (ministranci, organista, kościelny itp.).

2. W strefie czerwonej – 1 osoba na 7 metrów kw. na tych samych zasadach, co powyżej – dotyczy naszej parafii. W naszym kościele może przebywać jednocześnie 73 osoby nie licząc służby liturgicznej. W kościele wierni mają zachowywać dystans 1,5 m osoba od osoby oraz zakrywać usta
i nos (z wyjątkiem sprawujących kult)
.

3. Osoby biorące udział w nabożeństwie poza kościołem (na zewnątrz) mają obowiązek zachować dystans
1,5 m oraz zakrywać usta i nos. Liczba uczestników nie jest ograniczona.

4. Przepisy te obowiązują także przy pogrzebach, ślubach oraz na cmentarzach.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania została wyłączona.